Konijnen

Benaming mannelijk dier: Ram
Benaming vrouwelijk dier: Voedster
Benaming jong dier: Lamprei
Lengte draagtijd: 28 tot 33 dagen
Worpgrootte: 4 tot 10 jongen per worp
Leeftijd geslachtsrijp: Ram 5 maand, voedster 4 maand