Patiënt in het zonnetje!

Romy & Romy

Patiënt(en) in het zonnetje! Meestal zetten we één patiënt in het zonnetje maar deze keer zijn het er twee! We hadden toevalligerwijs twee Romy’s in de opname. Romy M. was gepland aanwezig, voor een operatie en Romy Z. kwam min of meer als spoedgeval binnen. Romy M. (op de foto rechts), een Maltezer leeuwtje, is met haar 13 jaar al behoorlijk op leeftijd en bleek duidelijk last te hebben van een zere buik. Haar baarmoeder was vergroot en ontstoken, iets wat we m.b.v. de echo konden zien. We waren verheugd dat we haar mochten helpen want dat ligt niet altijd voor de hand, wanneer het om een bejaard hondje gaat. Romy M. was verder super fit voor haar leeftijd en ze heeft de operatie, waarbij de baarmoeder en de eierstokken zijn uitgenomen, goed doorstaan.Die dag kwam Romy Z. (op de foto links) ook op de praktijk. Deze West Highland White Terrier vertoonde afwijkend gedrag, hield zich een beetje afzijdig en was niet zo enthousiast als gewoonlijk. Ook zij had last van buikpijn, bij haar kwam m.b.v. de echo een grote structuur in de buik aan het licht. In overleg met de eigenaar besloten we haar dezelfde middag nog te opereren. Bij Romy Z. hebben we een vergrote eierstok uitgenomen, zo groot als een tennisbal. Verbazingwekkend hoe weinig hinder ze daarvan leek te hebben. Beide dames hebben de operaties goed doorstaan, we zijn blij dat we ze beide mochten helpen en hopen van harte dat beide Romy’s nog lang en in goede gezondheid mogen leven.

Nando

Graag laten we u kennismaken met Nando. Niet echt een patiënt, alhoewel? Nando is een hele stoere Rottweiler, met een groot hart. Hij hoeft ook voor niemand bang te zijn, want zelfs een Badr Hari gaat om, als Nando met zijn volle gewicht tegen hem opspringt. Nando kwam voor de jaarlijkse controle en we konden niet anders dan constateren, dat hij wel heel veel kilo’s extra moest meetorsen, hij woog 60 kg. Nu had hij hier nog geen last, maar honden met overgewicht worden minder oud en krijgen vaker te maken met ziektes zoals suikerziekte en gewrichtsslijtage. Gelukkig zag zijn eigenaresse ook in, dat om de levensduur te verlengen en de kwaliteit van leven te verbeteren, er drastisch moest worden ingegrepen. Op eigen kracht, zonder de hulp van een televisieprogramma, een maagoperatie of een diëtist, heeft de eigenaresse een fantastische gewichtsafname weten te bewerkstelligen. Nando weegt nu 45 kg, een gewichtsafname van 25%. Hij is veranderd en hoe!! Van een John Goodman is hij geëvolueerd tot een Arnold Schwarzenegger onder de honden. Hij kan het niet zeggen, maar het kan niet anders dan dat hij ook superblij is met deze grandioze make-over! Oordeel zelf!

Nando voor.
Nando na.

Basco

Graag laten we u kennismaken met een nieuwe patiënt te weten Basco, een stoere Golden Retriever van bijna 8 jaar oud. Eind 2018 begon bij hem, voor het eerst een gezwel te groeien in de buurt van zijn linkeroog. Eerst hebben we geprobeerd uitsluitsel te krijgen over de aard van dit gezwel, waaruit bleek dat het waarschijnlijk om een fibroom ging. Dat is een goedaardige tumor, wat op zich gunstig nieuws was. Basco is in januari 2019 voor de eerste keer geopereerd aan zijn oog. Het herstel was aanvankelijk voorspoedig maar helaas groeide de tumor terug. In oktober 2019 konden we nogmaals proberen om deze vervelende tumor voorgoed te verwijderen. Wij dachten en hoopten dat dat goed was gelukt, tot het moment in februari 2021 dat Basco inclusief spectaculair gezwel weer voor onze neus stond. Best een geschikte hond voor in een horrorshow, maar niet om fijn mee over straat te lopen, bovendien belemmerde de tumor zijn gezichtsveld. Opnieuw mochten we Basco opereren. Zijn oog konden we gelukkig sparen, hij onderging een ingrijpende verandering en ziet er vooralsnog weer uit als een prachtige Golden Retriever. Tot nu toe lijkt het gunstig, echter door de teleurstellende resultaten uit het verleden houden we een slag om de arm.